Populus x generosa 'Barn'

Ontstaan
Type hybride Populus deltoides x Populus trichocarpa. Het ras is in 1965 door 'De Dorschkamp' (nu Wageningen Environmental Research) te Wageningen geselecteerd uit zaailingen afkomstig van zaad ontvangen van het Rijksstation voor Populierenteelt (nu INBO) te Geraardsbergen, België. De moeder is een Amerikaanse zwarte populier, P. deltoides. De vader is onbekend maar waarschijnlijk een West-amerikaanse balsempopulier, P. trichocarpa. Het ras is sedert 1972 in de handel.
Morfologie
De boom heeft meestal een vrij rechte stam en een vrij brede, vrij dichte kroon. Vormt soms al op jonge leeftijd en vooral in wijder geplante opstanden en rijbeplantingen zware zijtakken of gaffels. De stam is dan in het bovenste deel van de kroon vaak vrij bochtig. Het blad loopt vrij laat uit, de tweede helft van april, ongeveer een week na 'Robusta'. Het jonge blad is groen. Het ras vertoont een goede groei. Groeit vooral op wat lichtere gronden met een goede vochtvoorziening duidelijk beter dan 'Robusta'. Overtreft 'Robusta' ook op zware gronden in groei maar hier is het groeiverschil tussen beide rassen klein.
Belangrijkste toepassingen
Het ras wordt door winterstek vermeerderd. Het voldoet het beste op beschutte groeiplaatsen. In het kustgebied is aanplant af te raden, evenals in rijbeplantingen in de overgangszone. Aanplant in de buurt van lariks kan bezwaarlijk zijn. In verband met vruchtpluisvorming vanaf 8 10 jarige leeftijd wordt het afgeraden dit vrouwelijke ras in grote aantallen in of nabij woonwijken te planten.
Ziekten en plagen
weerstand: tegen wind - matig; tegen roest - goede weerstand tegen fysio E1, E2 en E3, matig tot voldoende tegen fysio E4 en tegen E5 onbekend; tegen Marssonina - goed; tegen bacteriekanker - voldoende.
Geslacht
vrouwelijk