Populus x canadensis 'Flevo'

Ontstaan
is in 1956 door 'De Dorschkamp' (nu Wageningen Environmental Research) te Wageningen geselecteerd uit zaailingen van een kruising met P. deltoides uit Missouri (VS) als moeder en P. nigra uit Noord-Italie als vader. 'Flevo' is uit dezelfde kruising afkomstig als 'Dorskamp'. Is sedert 1966 in de handel.
Morfologie
vormt een vrij rechte stam, soms enigszins golvend en overhel¬lend. Vrij brede open kroon door afstaande, overwegend vrij lichte takken. Vaak komen in de kroon enkele zware takken voor. Het blad loopt vroeg tot zeer vroeg uit, eerste helft april. Het jonge blad is bruinrood. Hij vertoont een vrij goede groei, veelal wat sneller dan 'Robusta' doch blijft in groei achter bij 'Dorskamp'.
Belangrijkste toepassingen
De kloon wordt door winterstek vermeerderd. In het kustgebied is aanplant van dit ras af te raden. Is ook voor rijbeplantingen in de overgangszone in het algemeen ongeschikt. Kan zich op andere plaatsen met veel wind meestal goed handhaven. De aanwezigheid van lariks kan bezwaarlijk zijn.
Ziekten en plagen
weerstand: tegen wind - matig tot voldoende; tegen roest - goede weerstand tegen fysio E1, E2 en E3, matig tegen fysio E4 en onbekend tegen E5; tegen Marssonina - goed; tegen bacteriekanker - voldoende.
Geslacht
mannelijk