Populus x canadensis 'Ghoy'

Ontstaan
is door het Rijksstation voor Populierenteelt (nu INBO) te Geraardsbergen, België, geselecteerd uit zaailingen van een in 1960 gemaakte kruising. De P. nigra die als vader is gebruikt, is een Belgische inheemse boom uit de Dendervallei.
Morfologie
De boom heeft een vrijwel rechte stam en een brede kroon. Zij vormt niet zulke zware zijtakken als 'Gaver'. Bezit opvallende groenig-witte groeischeuren in de bast. Het blad loopt vroeg uit, ongeveer gelijktijdig met 'Robusta'. Ze vertoont een vrij goede tot goede groei, die in alle gevallen ruim boven die van 'Robusta' uitkomt. Het is de beste groeier van de Belgische euramerikaanse rassen.
Belangrijkste toepassingen
'Ghoy' wordt door winerstek vermeerderd en kan worden aangeplant onder dezelfde omstandigheden waar andere euramerikaanse rassen worden aangeplant. Aanplant in de buurt van lariks kan bezwaarlijk zijn. Gezien de goede weerstand tegen wind is aanplant in het kustgebied en Flevoland geen bezwaar. Ditzelfde geldt voor rijbeplantingen in het overgangs- en kustgebied. In verband met vruchtpluisvorming vanaf 8 -10 jarige leeftijd wordt het afgeraden dit vrouwelijke ras in grote aantallen in of nabij woonwijken te planten.
Ziekten en plagen
weerstand tegen wind - goed; tegen roest - goede weerstand tegen fysio E1, E2 en E3 en matig tot slecht tegen fysio E4 en E5; tegen Marssonina - matig tot voldoende; tegen bacteriekanker - goed.
Geslacht
vrouwelijk