Populus x canadensis 'Spijk'

Ontstaan
is in 1966 door 'De Dorschkamp' (nu Wageningen Environmental Research) te Wageningen geselecteerd uit zaailingen van een kruising met P. deltoides, afkomstig van het Rijksstation voor Populierenteelt (nu INBO) te Geraardsbergen, België, als moeder en een P. nigra, gevonden nabij Wageningen als vader. Is sinds 1972 in de handel.
Morfologie
Jonge bomen hebben een enigszins bochtige stam met matig zware, opstaande takken, die bij oudere bomen een forse kroon opleveren. Het blad loopt vrij laat uit, tweede helft april. Het jonge blad is bruingroen. Het ras vertoont een vrij goede tot goede groei, die in het algemeen duidelijk beter is dan 'Robusta'.
Belangrijkste toepassingen
De kloon wordt door winterstek vermeerderd en kan in alle delen van Nederland, ook in rijbeplantingen, gebruikt worden, tenzij lariks in de omgeving voorkomt. 'Spijk' kan aangeplant worden onder dezelfde omstandigheden waar andere euramerikaanse rassen worden aangeplant. Gezien de goede weerstand tegen wind is aanplant in het kustgebied en Flevoland in opstandsverband geen bezwaar. Ditzelfde geldt ook voor rijbeplantingen in het overgangs- en kustgebied.
Ziekten en plagen
weerstand tegen wind - goed; tegen roest - goede weerstand tegen fysio E1 en E3, matig tegen fysio E2 en E4 en tegen E5 onbekend; tegen Marssonina - goed; tegen bacteriekanker - goed.
Geslacht
mannelijk