Rassenlijst Bomen toelichting tabellen

Toelichting op tabellen

Hoe worden beschrijvingen en tabellen gelezen?

Geslacht- en soortbeschrijvingen

De geslachten en soorten zijn doorzoekbaar op zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam. Voor de wetenschappelijke naamgeving zijn zoveel mogelijk de nieuwste inzichten gevolgd, waarbij gebruik gemaakt is van de ‘Naamlijst van houtige gewassen’ (editie 2016-2020) (www.internationalplantnames.com) en ‘Dendrologie van de Lage Landen’ naar B.K. Boom (eds. De Koning, Van den Broek, De Meyere en Bruins, 2012). Verouderde namen, die nog in wetteksten voorkomen en/of nog veel in de praktijk gebruikt worden, zijn als synoniem toegevoegd.

Per geslacht en soort wordt informatie gegeven over het natuurlijke verspreidingsgebied, de morfologie, belangrijkste toepassingen, groeiplaats, ziekten en plagen. Een gepaste soortkeuze kan verhinderen dat er problemen optreden met ziekten en insectenplagen. Nu hoeven insecten niet altijd tot plagen te leiden. Het bijdragen aan de biodiversiteit kan ook bepalend zijn in de soortkeuze. Insecten zijn ook een voedselbron voor vogels en andere predatoren en verhogen daarmee de biodiversiteit.