Rassenlijst Bomen naamgeving van rassen

Naamgeving van rassen

Om identificatie van rassen mogelijk te maken worden zij benaamd. In de praktijk gebeurt dit op verschillende wijzen.

Enerzijds worden aan cultuurplanten rasnamen gegeven volgens regels van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP, 2004) en wettelijke voorschriften van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, anderzijds worden rassen vaak aangeduid met handelsnamen, die vaak als merk zijn beschermd, de zogenaamde woordmerken. Woordmerken vinden hun juridische grondslag in de Benelux-Merkenwet en internationale verdragen.In deze rassenlijst wordt altijd de rasnaam gebruikt, eventueel gevolgd door het merk. In die gevallen waar een rasnaam niet bestaat wordt het merk als rasnaam gebruikt.

De International Code of Nomenclature for Cultivated Plants gebruikt het begrip cultivar voor een verzameling cultuurplanten, die door zekere kenmerken duidelijk kunnen worden onderscheiden en die bij vermeerdering dezelfde onderscheidende kenmerken behouden. Het woord cultivar is gelijkwaardig met het Nederlandse woord ras. In deze rassenlijst zal de term ras verder gehanteerd worden, omdat dit begrip ook wordt gebruikt in de Nederlandse wetgeving.

De officiële registratie van rassen (o.m. naar aanleiding van kwekersrechtverlening) dient er mede toe om nieuwe rassen te koppelen aan hun rasnamen. De rasnaam moet geschikt zijn om het ras te identificeren, mag niet misleidend zijn en moet in het bijzonder verschillen van iedere benaming, die reeds voor een bestaand ras wordt gebruikt. De indiening van een voorstel voor een rasnaam gaat vergezeld van een akte, waarbij afstand wordt gedaan van de rechten die hem mochten toekomen met betrekking tot deze benaming voor gelijke of soortgelijke waren.

Teeltmateriaal van een geregistreerd ras mag uitsluitend onder de ingeschreven naam worden verhandeld. Daarnaast mag een merk worden gebruikt.

Ongeregistreerde rassen komen nogal eens in de handel zonder rasnaam en onder uitsluitend een merk. Zo’n merk mag men niet zonder toestemming van de merkrechthouder gebruiken. Het merkrecht is echter geen belemmering voor de teelt, vermeerdering en/of verhandeling van het ras, desgewenst onder een andere benaming.