Populus x generosa 'Donk'

Ontstaan
Type hybride Populus deltoides x Populus trichocarpa. Het ras is in 1965 door 'De Dorschkamp' (nu Wageningen Environmental Research) te Wageningen geselecteerd uit zaailingen afkomstig van zaad van het Rijksstation voor Populierenteelt (nu INBO) te Geraardsbergen, België. De vader is onbekend maar waarschijnlijk een West-amerikaanse balsempopulier, P. trichocarpa. Het ras is sedert 1972 in de handel.
Morfologie
De boom heeft een vrij rechte stam en meestal een vrij smalle kroon. Op oudere leeftijd wordt de kroon breder. Het blad loopt laat tot zeer laat uit, eind april tot midden mei. Het jonge blad is groen. De boom vertoont een zeer goede groei. Is in groei veruit de meerdere van 'Robusta'. Vooral op minder vruchtbare gronden, maar ook op zware, vruchtbare gronden is het groeiverschil tussen beide rassen aanzienlijk.
Belangrijkste toepassingen
Het ras wordt vermeerderd door winterstek. De boom groeit het best op beschutte plaatsen en op niet te droge gronden. In het kustgebied is aanplant af te raden. Is voor rijbeplantingen in de overgangszone in het algemeen ongeschikt. Kan zich op andere plaatsen, ook die met veel wind, meestal goed handhaven. De aanwezigheid van lariks kan bezwaarlijk zijn. In verband met vruchtpluisvorming vanaf 8 10 jarige leeftijd wordt het afgeraden dit vrouwelijke ras in grote aantallen in of nabij woonwijken te planten.
Ziekten en plagen
weerstand tegen wind - voldoende; tegen roest - goede weerstand tegen fysio E1, E2 en E3 en matig tot voldoende tegen fysio E4 en tegen E5 onbekend; tegen Marssonina - goed; tegen bacteriekanker - voldoende.
Geslacht
vrouwelijk