Populus nigra 'Ankum'

Ontstaan
is in 1962 door 'De Dorschkamp' (nu Wageningen Environmental Research) te Wageningen geselecteerd uit een wegbeplanting in de omgeving van Ankum (Overijssel). Is sinds 1976 in de handel.
Morfologie
De boom heeft een meestal iets golvende stam en een vrij brede kroon. De takken zijn dun en ook iets golvend. Zij staan in duidelijke kransen en zijn omhoog gericht. Het blad loopt laat tot zeer laat uit, eind april tot midden mei. Het jonge blad is groen. Het ras heeft een matig tot voldoende groei. Blijft in groei de eerste jaren meestal iets achter bij 'Robusta', maar na enkele jaren wordt de achterstand veelal ingehaald.
Belangrijkste toepassingen
De door winterstek vermeerderde kloon is evenals vele andere rassen van Europese zwarte populier windbesten¬dig en daarom geschikt voor aanplant in het kustgebied. Wegens zijn gevoeligheid voor roest moet aanplant van dit ras worden afgeraden op plaatsen waar lariks in de omgeving voorkomt, zoals in Midden-Brabant. In het rivierengebied is aanplant in het algemeen verantwoord, tenzij lariks in de omgeving voorkomt.
Ziekten en plagen
weerstand tegen wind - goed; tegen alle roestfysio's - matig; tegen Marssonina - voldoende; tegen bacteriekanker - zeer goed.
Geslacht
mannelijk
Species
Populus nigra