Rosa tomentella

Beklierde heggenroos (geen richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort omvat delen van Europa, waaronder Midden- en Zuidoost-Europa. De soort komt van nature voor in Nederland.
Morfologie
De beklierde heggenroos is een struik die tot 3 m hoog kan groeien. In tegenstelling tot de heggenroos is de groei meer gedrongen. Morfologisch onderscheidt de soort zich van de heggenroos door de klieren, die op de onderkant van de blaadjes op de hoofdnerf en zijnerven staan en door een meervoudig gezaagde bladrand.
Belangrijkste toepassingen
De beklierde heggenroos is geschikt voor landschappelijke beplantingen. De soort kan via zaad of stek worden vermeerderd.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De soort komt voor in zonnige bosranden en hagen. Beklierde heggenroos geeft de voorkeur aan enigszins kalkhoudende grond.
Ziekten en plagen
Er zijn geen aantastingen waarmee bij toepassing van deze soort in het bijzonder rekening moet worden gehouden.