Ligustrum vulgare

Wilde liguster (geen richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het verspreidingsgebied van de wilde liguster omvat Europa en Noord-Afrika. De soort komt van nature voor in Nederland.
Morfologie
Ligustrum vulgare is een halfwintergroene, vrij brede struik die tot 5 m hoog kan worden. De jonge twijgen zijn kort behaard en hebben tegenoverstaande, 4-8 cm lange eirond tot lancetvormige bladeren met een gladde groene boven- en onderzijde en een 5 mm lange steel. De witte bloemen staan in eindstandige, tot 8 cm lange, pluimen. De soort bloeit in mei - juli. De vrucht is een zwarte, 6-9 mm grote, glanzende bes.
Belangrijkste toepassingen
Geschikt voor landschappelijke beplantingen.Wordt zowel vermeerderd door zaad als door stek. De soort kan goed tegen snoeien en wordt daardoor veel gebruikt in heggen.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De soort komt voor in heggen en open plekken in bos, duinen en heidegebieden. De soort heeft een goed aanpassingsvermogen en is geschikt voor alle bodemsoorten. De soort is redelijk tolerant voor droogte en weinig tolerant voor waterstagnatie. De soort is voldoende winterhard en geeft pas na een periode met zeer strenge vorst enige sterfte van bovengrondse delen. De soort is vrij goed bestendig tegen zeewind en heeft ook een vrij hoge tolerantie voor strooizout.
Ziekten en plagen
In de praktijk zijn er geen ziekten en plagen, waarmee rekening moet worden gehouden bij toepassing van de soort.