Rassenlijst Bomen

Opstand aanmelden

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is continu op zoek naar nieuwe zaadbronnen voor in de Rassenlijst Bomen. Via het reguliere aanmeldformulier of het quickscanformulier kunnen opstanden aangemeld worden voor opname in de Rassenlijst Bomen. Het is ook mogelijk om zelfaangelegde zaadbronnen en zaadgaarden te registreren.  

  1. Voor richtlijnsoorten beslist de Raad voor plantenrassen of de opstand wordt toegelaten in de Rassenlijst Bomen of niet. Voor niet-richtlijnsoorten doet de adviescommissie Rassenlijst Bomen een aanbeveling over toelating. Bij de Raad kan bezwaar worden ingediend over beslissingen. In geval van klachten over de aanbeveling van de adviescommissie kan er een zogenaamde hoorprocedure worden aangevraagd.
  2. Voor het zelf aanleggen van een zaadbron of zaadgaard en deze toegelaten krijgen in de Rassenlijst Bomen is het raadzaam om eerst te kijken welke eisen er aan de aanleg van zaadbronnen en zaadgaarden gesteld worden (Download voorwaarden en procedure). 

Voor het opnemen van een opstand in de categorie S of SI kan het reguliere aanmeldformulier worden gebruikt. Deze aanmeldingen gaan gelijk de keuringsprocedure in.  

Indien je niet alle gegevens over de opstand weet, dan kan ook het versimpelde en verkorte Quickscan formulier gebruikt worden. Het CGN zal voor deze aanmeldingen een quickscan doen om te bepalen of deze in aanmerking komen voor verdere keuring voor opname in de Rassenlijst Bomen.