Disclaimer

De op deze site aanwezige gegevens worden ter beschikking gesteld door de Raad voor plantenrassen. Hoewel die gegevens zorgvuldig zijn verzameld en verwerkt, zijn onjuistheden of onvolkomenheden niet uit te sluiten. De Raad is niet verantwoordelijk voor schade, die rechtstreeks of indirect voortvloeit uit het gebruik van de gegevens van deze website.

Publicatie van (delen van) deze website is slechts toegestaan met bronvermelding “Website Rassenlijst Bomen”.