Lonicera periclymenum

Wilde kamperfoelie (geen richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort omvat vrijwel geheel Europa en zelfs delen van Noord-Afrika.
Morfologie
De wilde kamperfoelie is een liaan die tot 15 m hoog kan klimmen maar ook als bodembedekker kan voorkomen. De bladeren zijn eivormig tot langwerpig en 4 tot 10 cm lang en staan in paren tegenover elkaar. De wilde kamperfoelie bloeit in mei-juni met tweeslachtige bloemen die 4 tot 5 cm lang zijn en in gesteelde hoofdjes bij elkaar staan. De bloemen zijn viltig behaard, geelwit en soms zijn ze rood of paars aangelopen en verspreiden een sterke geur. De vruchten zijn rode bessen die in trossen bijeen zitten.
Belangrijkste toepassingen
De soort komt voor in bosranden en landschappelijke beplantingen. De soort kan eenvoudig vermeerderd worden via stek.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De wilde kamperfoelie is zeer algemeen en komt voor in struwelen, bosranden, bossen, heggen, moerassen, slootkanten en zeeduinen. De soort geeft de voorkeur aan kalkarme, redelijk voedselrijke humeuze bodems
Ziekten en plagen
De struiken worden soms aangetast door een aantal algemeen voorkomende ziektes zoals de kroongalziekte, bladvlekkenziektes en meeldauwaantastingen, maar de effecten daarvan zijn weinig belangrijk.