Larix x marchlinsii

Dunkeld-larix, Hybride lariks (richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
De Dunkeld-larix is een kruising tussen de Japanse (L. kaempferi) en Europese lariks (L. decidua) die voor het eerst in Schotland spontaan is ontstaan. Kruisingen worden kunstmatig gemaakt door beide soorten in zaadgaarden bijeen te zetten.
Morfologie
Deze hybride (L. x marschlinsii, syn. L. x eurolepis) staat wat zijn botanische kenmerken betreft tussen beide soorten in. De vrouwelijke bloemen zijn rood, terwijl die van L. kaempferi geelgroen en die van L. decidua purperkleurig zijn. De kleur van de naalden is groen, in de herfst goudgeel. De bloei begint in maart/april, gelijk met de bladontwikkeling.
Belangrijkste toepassingen
De hybride komt voor in parken en/of plantsoenen en bossen. Het is een algemeen voorkomende boom, die generatief vermeerderd wordt. Het is een belangrijke houtsoort met duurzaam hout.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De hybride is een zeer snelle groeier en overtreft hierin beide ouders. Het is een uitgesproken lichthoutsoort. De soort stelt geen hoge eisen aan de bodem, behalve dat hij de voorkeur geeft aan een vochtige bodem, die niet te arm is. De soort is redelijk tolerant voor droogte en weinig tolerant voor waterstagnatie. Evenals de Japanse en de Europese lariks is de boom weinig vorstgevoelig. Het is een stormvaste soort, die echter slecht bestand is tegen zoute zeewind.
Ziekten en plagen
De Dunkeld-larix is, in tegenstelling tot de Japanse en Europese lariks, vrij van larikskanker (Lachnellula willkommii). Verdere zijn er geen aantastingen waarin hij beduidend afwijkt van deze soorten.