Pinus contorta

Draaiden, Kustden (richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijke verspreidingsgebied van Pinus contorta omvat het westelijke deel van de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De soort is onderverdeeld in 3 variëteiten. Twee hiervan worden in Nederland aangeplant: P. contorta var. latifolia (Lodgepole pine) en P. contorta var. contorta (Shore pine). De variëteit contorta is de kustvorm en beperkt zich tot de Pacifische kust, de variëteit latifolia is de gebergtevorm.
Morfologie
Pinus contorta is een twee-naaldige soort. De variëteit contorta (kustvorm) is over het algemeen een kleinere boom dan de latifolia variëteit en heeft donkerder groene en kortere naalden. De latifolia variëteit van P. contorta (gebergtevorm) heeft een smalle, korte, open kroon en heeft meer lichtgroene naalden.
Belangrijkste toepassingen
Pinus contorta wordt als generatief vermeerderd plantmateriaal gebruikt in bossen, maar heeft voor de houtproductie geen grote betekenis.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De soort geeft voorkeur aan goed ontwaterde bodems. De soort is zeer tolerant voor droogte en redelijk tolerant voor waterstagnatie.
Ziekten en plagen
Pinus contorta is gevoelig voor dennelotrups (Rhyacionia buoliana). Vanwege zijn zeldzaamheid in Nederland is de kennis over ziekten en plagen beperkt.