Ribes rubrum

Aalbes, Rode bes (geen richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijke verspreidingsgebied van Ribes rubrum omvat grote delen van West- en Midden-Europa waaronder Spanje, België, Nederland, Duitsland en Italië. De soort is algemeen verwilderd in heel Europa.
Morfologie
Ribes rubrum is een struik die 1-2 m hoog wordt met hartvormige, 3-5 lobbige getande bladeren. De geelachtig-groene bloemen zijn tweeslachtig en staan in meestal hangende trosjes en bloeien in april - mei. De vruchten zijn ronde, ca 1 cm grote rode bessen.
Belangrijkste toepassingen
Vegetatief vermeerderde cultuurvariëteiten worden gebruikt in de fruitteelt. Generatief vermeerderd materiaal is geschikt voor landschappelijke beplantingen.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
Ribes rubrum komt voor in vochtige bossen en heggen. De soort verdraagt volle zon en halfschaduw. De soort geeft de voorkeur aan een vochtdoorlatende, humusrijke, pH-neutrale bodem. De soort is weinig tolerant voor droogte en weinig tolerant voor waterstagnatie. De soort is gevoelig voor zout.
Ziekten en plagen
De soort kan last hebben van aantastingen door de bessenrondknopmijt (Cecidophyopsis ribis) die opgezwollen, niet meer uitlopende knoppen veroorzaakt en de bessenbladgalmug (Dasineura tetensi) waardoor bladmisvorming en voortijdige verdorring en val van het blad kan optreden. Het is een tussenwaard van de bessenwortelluis, de iepenbladluis (Eriosoma ulmi) die bij Ulmus aanleiding is tot bladmisvorming.