Rosa corymbifera

Heggenroos, Heggeroos (geen richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de heggenroos omvat Europa, waaronder Nederland, en het Middellandse Zeegebied. De soort wordt sinds 1819 in Duitsland in cultuur gebracht.
Morfologie
De heggenroos is een 1 à 2 m hoge struik met veel haakvormig gebogen stekels en met 5-7 blaadjes van 2-5 cm per bladsteel. De blaadjes zijn ovaal enkelvoudig gezaagd en aan beide zijden behaard. De bladeren hebben geen klieren. De soort heeft 4-5 cm grote, bloemen lichtroze - witte bloemen die in groepen van 2 of meer bijeen staan. De vrucht is een ovale 1,5-2 cm grote, oranjerode bottel met teruggeslagen kelkbladeren, die vroeg van de vrucht vallen.
Belangrijkste toepassingen
De heggenroos wordt via zaad of stek vermeerderd en is geschikt voor landschappelijke beplantingen.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De soort komt van nature voor in struwelen en hagen. De soort stelt weinig eisen aan de bodem, maar staat bij voorkeur niet op zuurdere en weinig leemhoudende gronden. Gevoeligheid voor zout is onvoldoende bekend.
Ziekten en plagen
Er zijn geen aantastingen waarmee bij toepassing van deze soort in het bijzonder rekening moet worden gehouden.