Tilia platyphyllos

Zomerlinde, Grootbladige linde (richtlijnsoort)
Natuurlijk verspreidingsgebied
T. platyphyllos is van nature verspreid over een areaal dat zich in het noorden uitstrekt van Engeland tot Polen en in het zuiden van midden-Spanje tot de Balkan. De soort is in Nederland inheems maar zeldzaam en komt van nature voor in het zuiden van het land.
Morfologie
T. platyphyllos is een grote boom die zeer oud kan worden. De boom kan als solitair een hoogte tot 25 m bereiken; in bosverband tot over 30 m. De boom heeft een breed eironde tot ronde kroon. Het 8-12 cm lange blad heeft een hartvormige voet en een toegespitste top. De bladonderzijde en de bladsteel zijn zacht behaard en in de nerfoksels bevinden zich witte toefjes haar. De linde bloeit in juni met een afhangende tuil met 3 -5 bloemen; het schutblad is circa 5 cm lang.
Belangrijkste toepassingen
Vegetatief vermeerderd materiaal wordt in het stedelijk gebied gebruikt voor straten, lanen, parken en plantsoenen soms als leilinde en daarnaast, als generatief vermeerderd plantmateriaal in bossen en landschappelijke beplantingen. In bosverband komt hij in Nederland slechts sporadisch voor. Het hout is geschikt voor houtsnijwerk, speelgoed en kleine meubels. Het blad en de bloesem van de linde zijn belangrijk voor vele soorten insecten.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
De boom stelt weinig eisen aan haar groeiplaats maar groeit het beste op leemhoudende gronden en humusrijke, voedzame en vochthoudende zandgronden. De soort is goed schaduwverdragend. De soort is redelijk tolerant voor droogte en weinig tolerant voor waterstagnatie. T. platyphyllos is enigszins gevoelig voor zeewind en gevoelig voor strooizout.
Ziekten en plagen
T. platyphyllos kan last van bladluis hebben.