Populus x canadensis 'Dorskamp'

Ontstaan
is in 1956 door 'De Dorschkamp' (nu Wageningen Environmental Research) te Wageningen geselecteerd uit zaailingen van een kruising met P. deltoides uit Missouri (VS) als moeder en een P. nigra uit Noord Italie als vader. 'Dorskamp' is uit dezelfde kruising afkomstig als 'Flevo'. Is sedert 1966 in de handel.
Morfologie
heeft een bochtige, soms slingerende, vaak overhel¬lende stam. Heeft een brede kroon met vrij zware takken. Neigt tot gaffelvorming op wat hogere leeftijd. Het blad loopt vroeg tot zeer vroeg uit, eerste helft april. Het jonge blad is donkerbruinrood. Hij vertoont een zeer goede groei en produceert soms meer dan twee maal zoveel hout als 'Robusta', althans op plaatsen die niet te zeer aan de wind zijn blootgesteld.
Belangrijkste toepassingen
De kloon wordt door winterstek vermeerderd. Hij verdraagt wind matig. In het kustgebied is aanplant daarom af te raden. Is ook voor rijbeplantingen in de overgangszone in het algemeen ongeschikt. Is verder vrijwel zonder beperkingen bruikbaar, tenzij lariks in de omgeving voorkomt. Verdraagt een dichte stand slecht, dunningen dienen om die reden bijtijds te worden uitgevoerd. Het hout van 'Dorskamp' heeft een goede fineerkwaliteit.
Ziekten en plagen
weerstand tegen wind - matig; tegen roest - goede weerstand tegen fysio E1, E2 en E3, matig tegen fysio E4 en onbekend tegen E5; tegen Marssonina - goed; tegen bacteriekanker - voldoende.
Geslacht
mannelijk