Rassenlijst Bomen 2024

Register aanbevolen herkomsten en rassen van bomen en struiken

De Rassenlijst Bomen is een hulpmiddel bij de aanplant van (productie)bos en landschappelijke beplantingen. Zeker voor deze aanplant is het van belang om herkomsten van de juiste kwaliteit aan te planten. De groei van bomen is een zaak van lange adem. De Rassenlijst biedt informatie over de genetische kwaliteit van bomen, de kwaliteitsborging van uitgangsmateriaal (rassen en opstanden) en autochtone herkomsten. Al het uitgangsmateriaal in de Rassenlijst is opgenomen in kwaliteitscategorieën. 

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) draagt zorg voor de Rassenlijst Bomen in opdracht van de Raad voor plantenrassen die verantwoordelijk is voor de lijst. Het CGN voert onderzoek uit dat ten grondslag ligt aan de Rassenlijst Bomen.  

Rassenlijst Bomen 2024: bijgewerkt tot 02-05-2024

Over de Rassenlijst bomen. Een waardevol instrument voor plantmateriaal van de juiste kwaliteit

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Soorten zoeken

Op deze site is het snel en eenvoudig om gericht te zoeken in de Rassenlijst Bomen naar uitgangsmateriaal (rassen en opstanden). Dit kan op twee manieren:

Zoeken via de zoekbox

Door in de zoekbox hieronder een geslacht, soort of kloonnaam in te typen (Latijnse naam of Nederlandse naam, bijv. Quercus robur of zomereik).

Zoeken via de lijst

Door bij het soortenoverzicht een soort aan te klikken. Staat de soort niet op deze lijst, dan staan er op dit moment geen geregistreerde opstanden of rassen van deze soort op de Rassenlijst Bomen


Opstanden aanmelden

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is continu op zoek naar nieuwe zaadoogstlocaties voor op de Rassenlijst Bomen. Kwalitatief hoogwaardige bosopstanden of laanbeplantingen kunnen snel en gemakkelijk aangemeld worden voor een Quickscan.

Nieuws