Juglans

Walnoot
Soorten en natuurlijke verspreiding
Het geslacht Juglans behoort tot de Juglandaceae (okkernootfamilie). Het geslacht bestaat uit ongeveer 21 soorten die voorkomen van Zuidoost Europa tot Japan en van Canada tot aan Argentinië. In Nederland komt Juglans regia (gewone walnoot, okkernoot) het meest algemeen voor naast Juglans nigra (zwarte walnoot). Daarnaast wordt in o.a. Europa de hybride walnoot (Juglans x intermedia) aangeplant voor houtproductie.
Morfologie
Het geslacht walnoot bestaat enkel uit loofverliezende eenhuizige boomsoorten die tussen de 10 en 50 m hoog worden. De vruchten staan bekend als walnoten. De twijgen van het geslacht Juglans bevatten geladderd merg. De bladeren zijn geveerd en bestaan uit 5-25 deelblaadjes.
Belangrijkste toepassingen
Vegetatief vermeerderd plantmateriaal van verschillende soorten wordt in het stedelijk gebied gebruikt voor straten, lanen, parken en plantsoenen en voor de productie van walnoten. Generatief vermeerderd plantmateriaal van J. nigra wordt in Europa gebruikt voor bossen en landschappelijke beplanting. Verschillende soorten produceren zeer waardevol hout
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
Juglans stelt relatief hoge eisen aan de bodem en groeit het best op een voedselrijke, humus- of kleihoudende, niet te zure, open bodem die diep doorwortelbaar is en een goede vochtvoorziening heeft. Juglans> verdraagt geen stagnerend grondwater en is gevoelig voor droogte. Niet alle soorten, herkomsten en rassen zijn winterhard. Er bestaat in het bijzonder gevoeligheid voor late voorjaarsnachtvorst, waardoor de twijg gedeeltelijk kan afsterven.
Ziekten en plagen
Schade kan ondermeer voorkomen door schade door de schimmel walnootbladinktpuntje (Ophiognomonia leptostyla) en ruige weerschijnzwam (Inonotus hispidus). Duizend kankerziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Geosmithia morbida en overgedragen door walnoot twijgkever (Pityophthorus juglandis). Bacteriebrand (Xanthomonas campestris pv. juglandis) veroorzaakt o.a. vlekken op bladeren en vruchten maar ook kunnen er lesies ontstaan op twijgen en stammen. Bladvlekkenziekte (Marssonia juglandis) veroorzaakt donkere vlekken op bladeren, en kan vroegtijdige bladval veroorzaken.