Pseudotsuga

Douglasspar
Soorten en natuurlijke verspreiding
Het geslacht Pseudotsuga behoort tot de familie Pinaceae (dennenfamilie). Het komt voor in Canada, USA, Mexico, Japan en China. Het aantal soorten binnen dit geslacht staat onder discussie; er zijn 2 Noord-Amerikaanse soorten en mogelijk 3 Aziatische soorten. Van dit geslacht komt alleen de soort Pseudotsuga menziesii in Nederland voor, welke in de 19e eeuw is geïntroduceerd in Europa.
Morfologie
Pseudotsuga is een geslacht van groenblijvende, kegelvormige naaldbomen. Dit geslacht vormt geen kortloten, maar alle knoppen groeien uit tot langloten. Het geslacht Pseudotsuga staat wat zijn botanische kenmerken betreft tussen de geslachten Picea en Abies in. De naalden lijken op die van Abies en zijn plat, zonder bladkussen, aan de bovenzijde groen met een groef in het midden, aan de onderzijde met twee grijze strepen. De kegels zijn hangend en vallen bij rijpheid niet uiteen. De bast is glad, bruingrijs met harsbuiltjes, later overgaand in een dikke, donkere schors De schors is op jeugdige leeftijd glad en voorzien van talrijke harsblazen, op volwassen leeftijd wordt deze ruw en kurkachtig. Door de loodrecht afstaande, zware takken is hij breed en onregelmatig van vorm.
Belangrijkste toepassingen
Het geslacht komt algemeen voor in de rest van de wereld in bossen van de gematigde streken, waarvan de soort P. mensiezii het meest algemeen is.
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
Pseudotsuga heeft een voorkeur voor neutrale tot licht zure bodems.
Ziekten en plagen
Douglas kent verscheidene ziekten en plagen. Een aantal wortelschimmels veroorzaken daarbij zgn. kernrot dat de kwaliteit van het hout aantast en bomen windworpgevoelig maken voor stambreuk waardoor opstanden soms voortijdig moeten worden geoogst. Regelmatig terugkerende naaldaantastingen (luizen, schimmels) verzwakken de bomen wat de kans op aantasting door wortelrotschimmels weer verhoogt.