Rhamnus

Vuilboom
Soorten en natuurlijke verspreiding
Het geslacht Rhamnus behoort tot de Rhamnaceae (wegedoornfamilie). Het geslacht omvat circa 110 soorten, waarvan de meeste uit Oost-Azie en Noord-Amerika komen. Hiervan komt Rhamnus cathartica van nature in Nederland voor.
Morfologie
Rhamnussoorten zijn al of niet gedoornde bomen en struiken met enkelvoudige bladeren. De bloemen zijn klein, meestal groenachtig en staan in okselstandige bijschermen. De vrucht is een zwarte steenvrucht.
Belangrijkste toepassingen
Rhamnus komt voornamelijk voor als zgn. vulhout in bossen en bosranden en in landschappelijke beplantingen en niet of nauwelijks in parken en tuinen (er zijn geen cultivars met een bepaalde sierwaarde).
Klimaat- en groeiplaatseigenschappen
Rhamnus geeft de voorkeur aan neutrale tot kalkhoudende bodems. De groei is nog redelijk op licht zure bodems, maar zure bodems (pH-KCl < 3,5 ) worden niet meer verdragen. Rhamnus is gevoelig voor strooizout (zowel via de bodem als in de vorm van spatzout) en verdraagt zeewind matig tot slecht.
Ziekten en plagen
Rhamnus kent een vrij breed scala aan door diverse schimmels veroorzaakte bladziekten. Deze zijn alle echter doorgaans van weinig invloed op de conditie van de boom. Rhamnus kan worden aangetast door verschillende bladluissoorten (o.a. Aphis spp.). Incidenteel worden de stam en takken aangetast door schild- en dopluizen (o.a. Chionaspis salicis; Partenolecanium en Eulecanium spp.).