Populus trichocarpa 'Blom'

Ontstaan
is afkomstig uit West-Canada (omgeving van Vancouver) en aldaar geselecteerd door ir. G. Blom, Canada. Het ras is door 'De Dorschkamp' (nu Wageningen Environmental Research) te Wageningen getoetst en is sedert 1972 in de handel.
Morfologie
De boom heeft een vrij rechte stam. De kroon is in de jeugd vrij smal, vrij dicht met vrij lange slanke opstaande takken. Heeft op latere leeftijd een meer open kroon. Het blad loopt zeer vroeg uit, eerste helft april. Het jonge blad is lichtgroen. De jonge bladstelen zijn iets roodachtig. Verspreidt ten tijde van het uitlopen een specifieke 'balsemgeur'. Het ras heeft een vrij goede groei. Kan op zware gronden de groei van 'Robusta' tenminste evenaren. Op lichte gronden (leemhoudend zand, zavel) met een goede vochtvoorziening is de groei veelal beter dan van 'Robusta'.
Belangrijkste toepassingen
Wordt door winterstek vermeerderd. Het ras is niet geschikt voor het kustgebied. Verdraagt sterke wind slecht. Ook voor rijbeplantingen in de overgangszone is dit ras ongeschikt. Aanplant in opstandverband in de overgangszone is verantwoord. Is ook wanneer lariks in de omgeving voorkomt zonder al te groot risico bruikbaar. Heeft enige neiging tot vorming van waterlot.
Ziekten en plagen
weerstand tegen wind - matig; tegen roest - matig tot voldoende weerstand tegen fysio E1, E2, E3 en E4 en tegen E5 onbekend; tegen Marssonina - goed; tegen bacteriekanker - zeer goed.
Geslacht
mannelijk