Prunus avium 'Landscape Bloom'

Ontstaan
in 1996 is Nederlands kwekersrecht verleend aan De Dorschkamp (nu Wageningen Environmental Research). In 1976 door het voormalige IBN ‘De Dorschkamp’ (nu Wageningen Environmental Research) uit een bosopstand van boswachterij “Vaals” van Staatsbosbeheer geselecteerd.
Morfologie
Het is een goed groeiend boom, tot meer dan 20 m hoog, met een rechte doorgaande stam en spil. De kroon is in de jeugdfase smal kegelvormig, later breder en vrij dicht. De kroon is bezet met vrij lichte takken. Het blad verschijnt relatief laat en heeft een opvallend heldergroene kleur. Het ras bloeit eind april met 2,5 cm grote, zuiver witte bloemen. De vruchten zijn klein en niet geschikt voor consumptie.
Belangrijkste toepassingen
Het ras lijkt geschikt voor bossen (ook voor houtproductie) en landschappelijke beplantingen en in het stedelijk gebied voor lanen, parken en plantsoenen. Het wordt dan vermeerderd door enten of oculeren op generatief vermeerderde onderstammen van P. avium of op vegetatief vermeerderde onderstammen P. avium ‘MF 12/1’. Op minder goede gronden, zoals droge zandgronden, is nog een redelijke groei mogelijk.
Ziekten en plagen
Dit ras is gemiddeld genomen gezond en wat minder vatbaar voor bladziekten en de gomziekte dan de soort.
Species
Prunus avium