Rassenlijst Bomen

Aanmeldformulier

Via het aanmeldingsformulier kunt u opstanden aanmelden voor opname in de Rassenlijst Bomen. Het is ook mogelijk om zelfaangelegde zaadbronnen en zaadgaarden te registreren.

Voor het opnemen van een opstand in de categorie S of SI kunt u hier het aanmeldformulier digitaal invullen of het Worddocument downloaden, invullen en versturen per e-mail of per post.

  1. Voor richtlijnsoorten zet de VBNE het verzoek om in een aanvraag bij de Raad voor plantenrassen. De Raad beslist vervolgens of de opstand wordt toegelaten of niet. Voor niet-richtlijnsoorten doet de adviescommissie Rassenlijst Bomen een aanbeveling over toelating. Bij de Raad kan bezwaar worden ingediend over beslissingen. In geval van klachten over de aanbeveling van de adviescommissie kan er een hoorprocedure worden aangevraagd. 
  2. Wilt u zelf een zaadbron of zaadgaard aanleggen en deze toegelaten krijgen in de Rassenlijst Bomen kijk dan eerst welke eisen er aan de aanleg van zaadbronnen en zaadgaarden gesteld worden (Download voorwaarden en procedure).

Aanmeldformulier voor opname in Rassenlijst Bomen

Contactpersoon
Eventuele mede-aanvragers
mede-aanvrager 2
mede-aanvrager 3