Rassenlijst Bomen

Aanmeldformulier voor opname in Rassenlijst Bomen

Voor het opnemen van een opstand in de categorie S of SI kan het onderstaande aanmeldformulier worden ingevuld, of het Worddocument downloaden, invullen en versturen per e-mail of per post. Wanneer niet alle gegevens bekend zijn waarnaar wordt gevraagd, dan kan via het verkorte aanvraagformulier een aanmelding gedaan worden voor een Quickscan. 

  Aanmeldformulier voor opname in Rassenlijst Bomen

  Contactpersoon
  Eventuele mede-aanvragers
  mede-aanvrager 2
  mede-aanvrager 3

  Privacyverklaring

  De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanvraagprocedure van de betreffende opstand/beplanting. Bent u ook de eigenaar van de opstand/beplanting en heeft u toestemming verleend voor het opnemen van de opstand/beplanting in de Rassenlijst Bomen, dan worden uw contactgegevens, na goedkeuring van de opstand/beplanting voor opname in de rassenlijst, uitsluitend bij de betreffende opstand/beplanting weergegeven op de website www.rassenlijstbomen.nl.

  Verder worden uw gegevens gebruikt om periodiek de gegevens over de opstand/beplanting te controleren. Voor meer informatie over hoe omgegaan wordt met uw gegevens wordt verwezen naar het regelement bescherming persoonsgegevens op de website Integriteit en privacy - WUR