QuickScan formulier

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is continu op zoek naar nieuwe zaadbronnen voor in de Rassenlijst Bomen. Kwalitatief hoogwaardige bosopstanden of laanbeplantingen zijn snel en makkelijk aan te melden voor een Quickscan via één van de volgende opties:

  • Het digitale aanmeldformulier hieronder.
  • Het invullen van dit Worddocument en deze mailen naar rassenlijstbomen@wur.nl of per post naar Droevendaalsesteeg 3a, 6708PB Wageningen.
  • Bel naar Paul Copini +31 (0)317 486 355 of Joukje Buiteveld +31 (0)317 485 487

Verder blijft het ook mogelijk om via het Reguliere (uitgebreide) aanmeldformulier een aanmelding te doen.

Vereist:

i

Het aantal bomen van de betreffende soort in de opstand. Als u niet de precieze aantallen weet, maak dan een schatting.

i

Zijn de coördinaten bij u onbekend, ga dan naar google maps en klik op de locatie waar de beplanting/opstand zich bevindt, kopieer de coördinaten (die onderaan de pagina verschijnen) en plak deze hier.

i

Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen om meer informatie over de opstand te verkrijgen, mocht dit nodig zijn.

i

Wij gebruiken uw E-mail alleen om meer informatie over de opstand te verkrijgen, mocht dit nodig zijn.


Optioneel:

Als u geen tijd heeft of u weet de antwoorden niet dan kunt u (een deel van) deze vragen overslaan en onderaan op ‘verzenden’ drukken.

i

Voordat de opstand opgenomen kan worden in de Rassenlijst Bomen hebben wij toestemming nodig van de eigenaar, vandaar dat deze gegevens belangrijk zijn.

i

Foto’s van de opstand/beplanting helpen ons erg in de beoordeling van de aanvraag.

i

Foto’s van de opstand/beplanting helpen ons erg in de beoordeling van de aanvraag.

i

Een kaartje met de begrenzing van de opstand/beplanting helpt ons erg in de beoordeling van de aanvraag.

i

Denk hierbij bijv. aan bossen met oud hakhout, oude bosgroeiplaatsen, historische heggen, etc. Aan de hand van het antwoord op deze vraag kunnen wij bepalen voor welke categorie op de Rassenlijst Bomen de aanvraag in aanmerking komt.

i

Als u meer informatie over de opstand heeft, dan kunt u deze hier opschrijven/inplakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: precieze locatiebeschrijving, oppervlakte, kiemjaar/leeftijd, beheereenheid, vaknummer, leeftijd/kiemjaar, reden voor aanmelding.

Privacyverklaring

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanvraagprocedure van de betreffende opstand/beplanting. Bent u ook de eigenaar van de opstand/beplanting en heeft u toestemming verleend voor het opnemen van de opstand/beplanting in de Rassenlijst Bomen, dan worden uw contactgegevens, na goedkeuring van de opstand/beplanting voor opname in de rassenlijst, uitsluitend bij de betreffende opstand/beplanting weergegeven op de website www.rassenlijstbomen.nl.

Verder worden uw gegevens gebruikt om periodiek de gegevens over de opstand/beplanting te controleren. Voor meer informatie over hoe omgegaan wordt met uw gegevens wordt verwezen naar het regelement bescherming persoonsgegevens op de website Integriteit en privacy - WUR