Rassenlijst Bomen soorten

Soorten

In de soortentabel op deze pagina wordt per soort aangegeven of deze onder de EU-richtlijn valt. Als de soort niet op deze lijst staat, dan staan er op dit moment geen geregistreerde herkomsten of rassen van deze soort op de Rassenlijst Bomen.

EU-richtlijn

Onder de EU-richtlijn vallen soorten die volgens de richtlijn belangrijk zijn voor duurzaam bosbeheer: Voor de instandhouding en vergroting van de biodiversiteit van bossen met in begrip van de genetische diversiteit. Het plantmateriaal moet genetisch geschikt en van hoge kwaliteit zijn voor de diverse plaatsel─│ke omstandigheden. Meer weten? Kijk dan op de pagina EU-richtlijnsoorten

Uitleg over pagina's

  • De zoekfunctie op de pagina Zoek op soort helpt bij het vinden van een specifieke soort.
    • Op de pagina van de specifieke soort staat meer informatie over de soort en kan je de herkomstentabel met het uitgangsmateriaal van de betreffende soort vinden.
  • Op de pagina Toelichting tabellen staat een toelichting over hoe de herkomstentabel werkt en wat de verschillende velden betekenen.
  • Op de pagina Overzicht categorie├źn uitgangsmateriaal staat informatie over het aantal opstanden per categorie en per soort.


Soortentabel

Naam Richtlijn soort
Abies alba
Abies grandis
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Berberis vulgaris
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Clematis vitalba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crataegus x macrocarpa
Cytisus scoparius
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Genista anglica
Hippophae rhamnoides
Ilex aquifolium
Juglans nigra
Juniperus communis
Larix decidua
Larix kaempferi
Larix x marchlinsii
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Myrica gale
Picea abies
Picea sitchensis
Pinus contorta
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Populus nigra
Populus overig
Populus tremula
Populus trichocarpa
Populus x canadensis
Populus x generosa
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Pseudotsuga menziesii
Quercus cerris
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Rhamnus cathartica
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rosa arvensis
Rosa canina
Rosa corymbifera
Rosa rubiginosa
Rosa spinosissima
Rosa tomentella
Rosa tomentosa
Rubus fructicosus
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix repens
Salix triandra
Salix viminalis
Salix x fragilis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Thuja plicata
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tsuga heterophylla
Ulex europaeus
Ulmus laevis
Viburnum opulus