Rassenlijst Bomen EU richtlijnsoorten

EU-richtlijn

Vanaf 1 januari 2003 geldt de richtlijn van 22 december 1999 (1999/105/EEG) betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. De richtlijn heeft tot doel dat voor bosbouwkundig gebruik in de aangesloten lidstaten van een aantal zogenaamde ‘EU-soorten’ uitsluitend teeltmateriaal van een voldoende genetische kwaliteit conform EU-normen gecertificeerd in de handel gebracht mag worden.

Welke soorten vallen onder de EU-richtlijn?

De hieronder genoemde soorten en kunstmatige hybriden vallen onder de EU-richtlijn. Is de soortnaam niet klikbaar? Dan is er op dit moment nog geen materiaal in de Rassenlijst aanwezig.

Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Abies pinsapo Boiss.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A. Richard   
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
Larix decidua Mill.
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Ledeb.
Larix x eurolepis Henry
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis C. Smith
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud.
Pinus halepensis Mill.
Pinus leucodermis Antoine
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
Populus spp. en kunstmatige hybriden
Prunus avium L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.