Rassenlijst Bomen

Aanmeldformulier

Via het aanmeldingsformulier kunt u opstanden aanmelden voor opname in de Rassenlijst Bomen. Het is ook mogelijk om zelfaangelegde zaadbronnen en zaadgaarden te registreren.

Voor het opnemen van een opstand in de categorie S of SI kunt u hier het aanmeldformulier digitaal invullen of het Worddocument downloaden, invullen en versturen per e-mail of per post. Weet u niet alle gegevens waarnaar gevraagd wordt, dan kunt u ook via het verkorte aanvraagformulier een aanmelding doen voor een Quickscan.

  1. Voor richtlijnsoorten zet de VBNE het verzoek om in een aanvraag bij de Raad voor plantenrassen. De Raad beslist vervolgens of de opstand wordt toegelaten of niet. Voor niet-richtlijnsoorten doet de adviescommissie Rassenlijst Bomen een aanbeveling over toelating. Bij de Raad kan bezwaar worden ingediend over beslissingen. In geval van klachten over de aanbeveling van de adviescommissie kan er een hoorprocedure worden aangevraagd. 
  2. Wilt u zelf een zaadbron of zaadgaard aanleggen en deze toegelaten krijgen in de Rassenlijst Bomen kijk dan eerst welke eisen er aan de aanleg van zaadbronnen en zaadgaarden gesteld worden (Download voorwaarden en procedure).

Aanmeldformulier voor opname in Rassenlijst Bomen

Contactpersoon
Eventuele mede-aanvragers
mede-aanvrager 2
mede-aanvrager 3

Privacyverklaring

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanvraagprocedure van de betreffende opstand/beplanting. Bent u ook de eigenaar van de opstand/beplanting en heeft u toestemming verleend voor het opnemen van de opstand/beplanting in de Rassenlijst Bomen, dan worden uw contactgegevens, na goedkeuring van de opstand/beplanting voor opname in de rassenlijst, uitsluitend bij de betreffende opstand/beplanting weergegeven op de website www.rassenlijstbomen.nl.

Verder worden uw gegevens gebruikt om periodiek de gegevens over de opstand/beplanting te controleren. Voor meer informatie over hoe omgegaan wordt met uw gegevens wordt verwezen naar het regelement bescherming persoonsgegevens op de website Integriteit en privacy - WUR